ISO 9001 en 27001 beleid

DevRepublic vindt het zorgvuldig, betrouwbaar en veilig omgaan met data belangrijk. Daarom werken wij momenteel aan de implementatie voor het ISO27001 en ISO9001 managementsysteem. Met name ISO27001 stelt eisen aan de manier waarop wij met onze en uw data omgaan. Wij verwachten rond de zomerperiode definitief gecertificeerd te zijn. Ons informatiebeveligingsbeleid is vastgelegd in diverse beleidsdocumenten. Op verzoek kunt u dit beleid op afspraak bij ons op kantoor inzien.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bij DevRepublic B.V. verwerken we persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

· Voor- en achternaam

· Adresgegevens

· Telefoonnummer

· E-mailadres

· Locatiegegevens

· Gegevens over jouw activiteiten op onze website

· IP-adres

· Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Bij DevRepublic B.V. verwerken we jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

· Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

· Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

· We analyseren jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

· We verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

· Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder indien u daar toestemming toe heeft gegeven

 

Hoe lang we gegevens bewaren

Bij DevRepublic B.V. zullen we je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.


Delen met anderen

Bij DevRepublic B.V. verstrekken we uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Bij DevRepublic B.V. gebruiken we functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. We gebruiken enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken.

Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@devrepublic.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.


Beveiliging

Bij DevRepublic B.V. nemen we de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen we passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze supportdesk of via support@devrepublic.nl Mocht u vragen of bezorgdheden hebben over de Privacy Policy van DevRepublic B.V. dan kunt u contact met ons opnemen via info@devrepublic.nl

 

Contact met DevRepublic

Neem contact met ons op:

DevRepublic BV
Dokter Klinkertweg 10B
8025 BS Zwolle
KVK nr: 08181059
Of stuur ons een bericht
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.